כנס האבטחה של ישראל 2019

נאומו של נשיא הכנס - רב ניצב בדימוס שלמה אהרונישקי

נאומו של ח"כ אבי דיכטר - יו"ר וועדת חוץ וביטחון

נאומו של רח"ט אבטחה תנ"צ מוריס חן

פאנל ראשון - האבטחה במרחב הציבורי

פאנל שני - תפיסת אבטחה לאומית כחלק מתפיסת הביטחון לאומית

פרומו כנס האבטחה של ישראל 2019

פרומו - תערוכת האבטחה של ישראל 2019

1 / 1

Please reload