תכנית כנס האבטחה של ישראל 2020**

פרטים נוספים בקרוב ....