A64EBB87-CFDA-3F35-DB63-BFDA0017884A
CC61CE9A-1782-D48B-C0CC-03DF2191E131
480BE38C-D66E-2064-63C9-C9AE81C30D81
93ED9C01-8BA2-5A7B-EF60-03BADC215373
2CC73F57-CE89-77D4-AF64-A3D2AB7C1688

מוצרי קידום מכירות לכנס האבטחה של ישראל 2019:

 

  • תיק כנס (תיק גב) עם לוגו הכנס ולוגו נותן החסות (600 פריטים) 25,000 ₪

  • ​עיצוב והדפסת לוח שנה פורמט A3, 7 דפים צד אחד פרוצס ע"ג נייר כרומו מט 250 גר' + ביצוע העתק שמש, איסוף וכריכת ספירלה עם מתלה לקיר (600 פריטים) 16,000 ₪

  • הדפסת לוח שנה פורמט 16X22 ס"מ, 13 דפים שני צדדים פרוצס ע"ג נייר כרומו מט 250 גר' + ביצוע העתק שמש, הדפסת פרוצס ע"ג נייר כרומו 135 גר' + למינציה מט + עיטוף קרטון קשיח קלנדר ממותג + איסוף הדפים וביצוע כריכת ספירלה מתכת, (600 פריטים) 20,000 ₪ 

  • כוס (מאג) עם לוגו נותן החסות ולוגו הכנס (600 פריטים) 15,000 ₪  

  • עט מהודר עם לוגו שם הכנס ולוגו נותן החסות (600 פריטים) 8,000   ₪ 

  • כוס טרמית עם לוגו הכנס ולוגו החברה (600 פריטים) 9,000   ₪ 

  • פנס עם לוגו הכנס ולוגו החברה (600 פריטים) 15,600 ₪ 

  • פנס עששית עם לוגו הכנס ולוגו החברה (600 פריטים) 13,200 ₪ 

  • קופסא לכרטיסי ביקור עם לוגו הכנס ולוגו החברה (600 פריטים) 8,400   ₪